BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ

Đừng để số tiền này nằm trên bàn!

Cẩn thận với những trò gian lận

IRS sẽ KHÔNG liên hệ với bạn qua điện thoại, e-mail, tin nhắn văn bản, hoặc mạng xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân - đặc biệt là chi tiết ngân hàng - hoặc yêu cầu bạn cung cấp phí "xử lý". IRS sẽ gửi thư từ bằng văn bản. IRS gọi khoản tiền này là “Khoản thanh toán tác động kinh tế”. Các thông báo sử dụng các cụm từ như “kiểm tra kích thích” hoặc “giảm giá phục hồi” có thể không phải từ IRS.