Tại Chiến dịch cho Gia đình Lao động, chúng tôi cam kết cung cấp các cơ hội và nguồn lực để cải thiện tình trạng tài chính của các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp đến trung bình. Vui lòng duyệt qua trang này để tìm hiểu thêm về các tài nguyên có sẵn cho BẠN!

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho các gia đình lao động & các cá nhân trên khắp Đông Nam Pennsylvania & Nam New Jersey kiếm được ít hơn $55,000 mỗi năm. Nhận hoàn thuế đầy đủ của bạn và nộp cho chúng tôi!

LUẬT THUẾ MỚI

Đủ điều kiện nhận Tín dụng thuế thu nhập kiếm được hoặc Tín dụng thuế bổ sung cho trẻ em?

Lên kế hoạch trước vì năm tới IRS không thể hoàn lại tiền trước tháng 2 15. Luật mới này nhằm giúp bảo vệ người khai thuế khỏi hành vi trộm cắp danh tính và gian lận tiền hoàn lại. KHÔNG AI CÓ THỂ TỐC ĐỘ HOÀN TIỀN CỦA BẠN, vì vậy xin vui lòng không bị bắt trả phí khai thuế. Tìm hiểu thêm tại www.irs.gov.