Nhận được nhiều hơn số tiền bạn xứng đáng với ứng dụng Khởi chạy lợi ích

Tham gia khảo sát Khởi chạy lợi ích ngay bây giờ để khám phá khoản tiết kiệm mà bạn có thể đủ điều kiện nhận!

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ
Tiết kiệm thực phẩm, Buổi ra mắt các phúc lợi của BDT giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu xem liệu họ có đủ điều kiện nhận các phúc lợi hay không và tìm ra cách họ có thể đăng ký qua điện thoại, Sức khỏe, tiền bạc, giáo dục và hơn thế nữa!

NÓ ĐÃ 10 PHÚT!

Khi bạn đã trả lời các câu hỏi khảo sát ngắn gọn, bạn có thể
gặp gỡ Chuyên gia Chiến dịch cho Quyền lợi Gia đình Lao động

Khởi chạy Lợi ích được tạo bởi

nhờ tài trợ từ

Tìm hiểu thêm về sáng kiến ​​mới thú vị này tại đây >