Thành tích 2018-2019

Chiến dịch cho các gia đình lao động tiếp tục giúp các gia đình và cá nhân đang đi làm đạt được quyền kinh tế bằng cách cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí, hiểu biết tài chính và dịch vụ xây dựng nguồn lực. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi tối đa hóa các khoản tín dụng thuế liên bang và tiểu bang mà không phải trả phí khai thuế cao ngất ngưởng, trong khi lập kế hoạch cho một tương lai tài chính ổn định hơn. vận hành các trang web thuế dựa trên cộng đồng cung cấp tệp điện tử, tiền gửi trực tiếp, trái phiếu tiết kiệm, và sàng lọc lợi ích công để giúp khách hàng tiết kiệm tiền. Ngoài ra, giới thiệu khách hàng đến các tổ chức đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn ngân hàng và tín dụng. các dịch vụ có sẵn cho các gia đình và cá nhân có thu nhập từ thấp đến trung bình nằm trong hướng dẫn của IRS. Các trang web thuế mở cửa từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 4; các trang web đã chọn cung cấp giờ mở rộng mùa thuế.

TẢI XUỐNG 2019 LAO ĐỘNG